בית     התחל מכאן     To Survive in the Universe    
Inhabited Sky
    News@Sky     תמונת אסטרו     האוסף     קבוצת דיון     Blog New!     שאלות נפוצות     עיתונות     כניסה  

[עדכן קבוצה][שינויים]Test Group

This Group created for testing porpose

[עריכת רשימת משתמשים][שינויים]אובייקטים

Андромедаsiriusvegaalpha umapolaris
alpha and15 cmaHD 3HIP 1PGC 39146
HD 101HD 222HD 100HD 333HD 99
HD 444HD 98HD 2HD 1SAO 2000
HD 999HIP 2HD 103HD 91HD 90156
HD 104HD 105HD 106HD 92


[עדכן][שינויים]לינקים חיצוניים